મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

બેબી કદ કપડાં ઓનલાઇન કેલ્ક્યુલેટર

બાળક કપડાં કદ ઑનલાઇન કેલ્ક્યુલેટર તમે શોધવા અને કન્વર્ટ બાળક અમેરિકન, બ્રિટિશ, યુરોપિયન, રશિયન માપો, પહોળાઈ છાતી અને સેન્ટિમીટર માં ઊંચાઈ, અથવા બાળકના વય માપો કપડાં પરવાનગી આપે છે.
બાળક કપડાં કદ

બેબી કદ કપડાં ઓનલાઇન કેલ્ક્યુલેટર તમે બાળક અમેરિકન, બ્રિટિશ, યુરોપિયન, રશિયન માપો, પહોળાઈ છાતી અને સેન્ટિમીટર માં ઊંચાઈ, અથવા બાળકના વય માપો કપડાં કન્વર્ટ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, રશિયન વગેરે અમેરિકન યુરોપિયન બાળક માટે કપડાં કદ કન્વર્ટ, બ્રિટીશ થી પણ તમે બાળક કપડાં જોઈ શકો છો ચાર્ટ કદ, મોટા અને નાના કદ સાથે.

કદ:
માપ:
માપ: