મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

બેબી બોય કપડાં ઓનલાઇન કેલ્ક્યુલેટર માપો

બેબી બોય માપો ઑનલાઇન કેલ્ક્યુલેટર તમે શોધવા અને કન્વર્ટ બાળક છોકરો અમેરિકન, બ્રિટિશ, યુરોપિયન, રશિયન માપો, પહોળાઈ છાતી અને સેન્ટિમીટર માં ઊંચાઈ, અથવા છોકરો વય માપો કપડાં પરવાનગી આપે છે બક્ષે છે.
બેબી બોય કદ કપડાં

બેબી બોય કપડાં ઓનલાઇન કેલ્ક્યુલેટર માપો તમે બાળક છોકરો અમેરિકન, બ્રિટિશ, યુરોપિયન, રશિયન માપો, પહોળાઈ છાતી અને સેન્ટિમીટર માં ઊંચાઈ, અથવા છોકરો વય માપો કપડાં કન્વર્ટ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અમેરિકન યુરોપિયન છોકરાઓ માટે કપડાં કદ કન્વર્ટ, રશિયન વગેરે બ્રિટિશ પણ તમે જોઈ શકો છો બાળક છોકરો કપડાં ચાર્ટ કદ, મોટા અને નાના કદ સાથે.

કદ:
માપ:
માપ:
છોકરાઓ માટે કપડાં