મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

શંકુ વોલ્યુમ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર

શંકુ વોલ્યુમ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર, સૂત્ર દ્વારા, શંકુ ની ઊંચાઇ અને આધાર ત્રિજ્યા મદદથી તમે શંકુ વોલ્યુમ શોધવા માટે પરવાનગી આપે છે.

આધાર ત્રિજ્યા અને શંકુ ની ઊંચાઇ દાખલ

બેઝ ત્રિજ્યા:
ઊંચાઈ:

શંકુ વોલ્યુમ

શંકુ ત્રણ પરિમાણીય ભૌમિતિક આકાર કે જે બિંદુ સુપ્રીમ અથવા શિરોબિંદુ કહેવાય એક ફ્લેટ આધાર સરળ tapers છે.
શંકુ વોલ્યુમ માટે ફોર્મ્યુલા: શંકુ વોલ્યુમ માટે ફોર્મ્યુલા,
આર - આધાર ત્રિજ્યા, H - એક શંકુ ની ઊંચાઇ