મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

એક લંબચોરસ પરિમિતિ, પરિમિતિ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર

એક લંબચોરસ પરિમિતિ, પરિમિતિ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર, તમે એક લંબચોરસ એક પરિમિતિ શોધવા માટે પરવાનગી આપે સૂત્ર દ્વારા લંબચોરસ બાજુઓ લંબાઈ મદદથી.
a:   b:  

એક લંબચોરસ પરિમિતિ

લંબચોરસ ચાર કાટખૂણા સાથે ચતુર્ભુજ છે. એક લંબચોરસ પરિમિતિ માટે ફોર્મ્યુલા: P=2(a+b),
જ્યાં A, B - એક લંબચોરસ બાજુઓ