મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

એક અસમલંબક પરિમિતિ, પરિમિતિ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર

એક અસમલંબક પરિમિતિ, પરિમિતિ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર, તમે એક અસમલંબક એક પરિમિતિ શોધવા માટે પરવાનગી આપે સૂત્ર દ્વારા બધા અસમલંબક બાજુઓ લંબાઈ મદદથી.
a:   b:   c:   d:  

એક અસમલંબક પરિમિતિ

અસમલંબક સમાંતર બાજુઓ ઓછામાં ઓછા એક જોડી, અસમલંબક પાયા કહેવાય બહિર્મુખ ચતુર્ભુજ છે, અને અન્ય બે બાજુઓ પગ અથવા છેડાના પક્ષો કહેવામાં આવે છે.
એક ત્રિકોણ ના પરિમિતિ માટે ફોર્મ્યુલા: P=a+b+c+d,
જ્યાં એ, બી, સી, ડી - એક અસમલંબક બાજુઓ